Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande
Utdelning 2021 från Maria Ingelman Sahléns Minnesfond för Matematiskt Lärande


Projekt som erhållit utdelning 2021

1. Cecilia Christensen, Stockholm
Projekt: Inspelningen av 2 nya kurser ”tal om tal”, grafernas ABCD


2. Maria Asplund, Kvarnbacksskolan, Värmdö
Projekt: Singapore-matte genom alla stadier i skolan


Den 23 januari 2022 hade fonden sin prisceremoni. I år valde vi både möjlighet att delta på plats och via ZOOM. Förutom att de två pristagarna fick presentera sina projektplaner redovisades resultat från tidigare projekt som spänner från lågstadiet till universitetet. Ett tema som många projekt lyfter fram är vikten av att stärka elevers förmåga och upplevelse att ”klara matten”, att det är roligt att förstå hur och varför, att göra det abstrakta konkret. Detta är precis i Marias anda. Vi har valt att på hemsidan lägga ut två projektredovisningar från ceremonin 2022-01-23 som på olika nivåer främjar elevernas möjligheter till matematiskt kreativt tänkande. (se rubriken Projektbeskrivningar)

På bilderna ses Cecilia Christiansen som presenterar sitt projekt samt ordförande och sekreterare som tackar av Arvid Salomonsson från LärNat som lämnar styrelsen.