Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande
Utdelning 2023 från Maria Ingelman Sahléns Minnesfond för Matematiskt Lärande


Projekt som erhållit utdelning 2023

Magnus Baumgardt och Martin Evaldsson, Nya Munken, Linköping
Projekt: ”Auto-Matte, ett verktyg för integrering av evidensbaserade minnestekniker i matematikundervisningen”


Susanne Forsberg, Hierneskolan Koppom
Projekt: ”Praktisk matematik på högstadiet, bygga en stad för att integrera abstrakt tänkande och praktisk handling”


Tina Forsberg och Pernilla Vesterlund, Gunneboskolan F-6, Lund
Projekt: ”Matematiskt screeningverktyg, prova, förbättra och utveckla Magma-appen”


Anna Holmlund och Xiaoshan Huang, Chalmers Göteborg och Turku Universitet, Finland
Projekt: ”Supporting Understanding of Linear Equations with Non-Natural numbers: A Simulation Approach” Gymnasiets Yrkesutbildning ÅK1


Richard Kristiansson, Oxievångsskolan, ÅK 4, Malmö
Projekt: ”Räkna med språktrappan”


Julia Tsygan, ISSR, International Baccalaureate, högstadiet-gymnasiet, Stockholm
Projekt: ”Undervisning för förståelse i matematik”


Foton från utdelningsceremonin 2024-01-21 på Central Hotel Stockholm