Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande

Gauss
Carl Friedrich Gauss
Newton
Isaac Newton
Perelman
Grigorij Perelman

Om fonden

Syftet med Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande är att på olika sätt främja matematikstudier och matematikundervisning. Bidrag skall delas ut till lärare och studenter som vill vidareutbilda sig i nya metoder för matematiskt lärande. Varje år på Marias födelsedag den 19 januari, med start 2020, kommer fonden att dela ut stipendier.

Fondens styrelse

Magnus Ingelman-Sundberg, Senior professor, ordförande
Hanna Ingelman-Sundberg, Med dr, läkare
Kristin Arnberg, SkillEd
Susanne Gennow, tidigare ansvarig för spetsutbildning i matematik vid Danderyds Gymnasium,
författare till flertal läromedel i matematik på gymnasienivå
Arvid Salomonsson, lärarstudent inom ämnena biologi och kemi, Uppsala Universitet,
deltar i LärNat - Lärarnas naturvetenskapliga förening