Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande

Ändamål med stiftelsens verksamhet Fonden delar från och med januari 2020 årligen ut medel till lärare och studerande, för att möjliggöra projekt ämnade att stärka och utveckla undervisningen i matematik på framför allt gymnasienivå.

Projekten kan innebära utveckling av undervisningsmetoder, undervisningsmaterial eller egen fortbildning exempelvis genom deltagande i konferenser i kompetenshöjande syfte. Ansökan skall innehålla syfte, innehåll, kostnadsberäkning och en beskrivning av hur resultat från projektet kan leda till förbättrat matematiskt lärande. Projektanslagen i form av stipendier eller annat ekonomiskt stöd är flexibla till sin storlek beroende på projektets innehåll, men kan endast i undantagsfall överstiga 30 000 kr.

Ansökan görs på specifik ansökningsportal som finns på fondens hemsida www.mariasfond.org. För år 2020 är sista ansökningsdatum den 15 november och beslut rörande tilldelning planeras till december. Projektrapport inklusive ekonomisk rapport förväntas inom två månader efter projektidéns slut.

Ansökningsblankett