Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande

Maria

Maria Ingelman Sahlén 1988-2017

Maria brann för att lära ut matematik. Efter hennes alldeles för tidiga död skapades därför en fond till hennes minne, med ändamålet att främja matematiskt lärande. På så sätt lever hennes gärning och leverne vidare genom fonden.