Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande

Utdelning av anslag 2020-01-19

I samband med Marias födelsedag den 19 januari hade vi glädjen att gratulera årets anslagsmottagare, som efter styrelsens granskning av inkomna ansökningar erhållit medel ur Marias minnesfond! Ett 40-tal åhörare fick höra Fondens ordförande, Magnus Ingelman-Sundberg, berätta om fondens bakgrund och syfte. Härefter presenterade pristagarna sina projekt och hur de kommer att hjälpa fler elever att nå målen i matematik, varefter frågestund och mingel genomfördes. Det blev en både intressant och trevlig eftermiddag!

Styrelsen gratulerar 2019 års mottagare av medel ur fonden:
Annica Augustsson och Bonnie Trubarac Wahlbeck, Österledskolan i Oskarström, som skall studera Singaporemetoden.
Mats Grumert med kollegor, Västerviks gymnasium, för utbildning om undervisningsmetoder och förhållningssätt vid matematiksvårigheter hos elever (projektet presenterades av rektor Karin Svensson)
Ida Eidhagen, Alsike skola i Knivsta, för att utveckla matematikintresset i lågstadiet med hjälp av digitala läromedel (projektet presenterades av styrelseledamot Kristin Arnberg)

publik2020
Ett 40-tal personer deltog i prisceremonin för anslag ur Maria Ingelman Sahléns Fond för Matematiskt lärande 2020-01-19.

annica_bonnie
Annica Augustsson och Bonnie Trubarac Wahlbeck tilldelas priset av Styrelsens ordförande Magnus Ingelman-Sundberg och styrelseledamoten Hanna Ingelman-Sundberg för sitt projekt rörande Singaporemetoden.

karin
Rektor Karin Svensson presenterade projektet från Mats Grumert om undervisningsmetoder för elever med matematiksvårigheter.

kristin
Kristin Arnberg presenterade Ida Eidhagens projekt rörande digitala hjälpmedel i skolan.