Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande
Projektrapport till Marias Minnesfond

Författare: Jöran Petersson, Malmö Universitet

Maria Ingelman Sahléns Minnesfond för Matematiskt Lärande tilldelade projektmedel för ett pågående ULF-projekt, som leds av Jöran Petersson vid Malmö Universitet. I projektet ingår 13 lärare åk7-Gymnasiet från Helsingborg, Lomma, Svedala, Vellinge och Lund samt 4 lärarutbildare från Malmö Universitet.

Detta projekt handlar om att utveckla elevers resonemang om proportionalitet och på Malmö Universitets blogg https://blogg.mau.se/ulf/ berättar vi (och andra ULF-projekt vid Malmö Universitet) om projektarbetet. Projektets deltagare prövar tillsammans ut nya former för att undervisa om proportionalitet och har dokumenterat både egen planering och elevernas arbete. Särskilt har några elevgrupper använt sig av videologgar som digital portfolio utöver ordinarie skriftliga inlämningar och prov. De har med telefon spelat in sin egen uträkning, där eleven själv beskriver hur eleven resonerar och räknar för att lösa övningen. Metodologin för detta har delvis varit förtest, intervention och eftertest, där testen främst har haft form av ordinarie lektionsarbete och mer sällan prov. Genom arbete med projektet fortbildar sig deltagarna i både vetenskapliga metoder för skolutveckling och teoretiska verktyg för att planera, genomföra och utvärdera undervisning. För stipendiet från Marias minnesfond har Jöran Petersson använt Chevallards praxeologi för att analysera elevlösningar till en tidskriftsartikel samt planerat en föreläsning om detta ULF-projekt till Matematikbiennalen 2022 (”Nya kursplanen: Enhetsanalys för att undervisa om härledda enheter”, föredrag B604 den 1 april kl. 9:00).

Publikationer hittills inom projektet:

• Elvstam, M.-C., Zaboli, G., Petersson, J., Rosenberg, A., Schoug, A., Dima, D., … Munther, O. (2021). Att organisera praktiknära skolforskning som ömsesidigt samarbete lärosäte-skolor. Presenterad vid Lärarnas skolutvecklingskonferens, 16 April 2021. Kan hämtas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-41913

• Petersson, J., Conde, R., Dahl, J., Jakobsson, M., Andersson, P., Beben, M., … Zaboli, G. (2021). Teaching dimensional analysis in secondary school mathematics. Abstract Book nofa8. Presenterad vid NOFA8 – The 8th Nordic Conference on Subject Education. Kan hämtas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-42250

• Projektblogg: https://blogg.mau.se/ulf/


Presentation 2022-01-23